Mykad
Katalaluan
   
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM KEHADIRAN
Modul
1. Kehadiran Individu / Jabatan
2. Kemasukan Alasan
3. Kursus/Tugas Luar
4. Tuntutan Lebih Masa


LOGIN DAN KATALALUAN
Pengguna boleh login ke dalam sistem menggunakan MYKAD dan katalaluan default ialah abc123 . Sila tukar kata laluan anda untuk mendapatkan akses penuh aplikasi

ADUAN
Sebarang Aduan dan Cadangan boleh dimasukkan dalam menu Aduan dan Cadangan

MAKLUMAT PENTING V1
Sila kemaskinikan jadual waktu kerja anda

Keperluan

Aduan